Galicia e Portugal implantarán plans de mellora da eficiencia enerxética en 6 EDARs no marco do proxecto AQUALITRANS

Os socios do proxecto AQUALITRANS presentaron hoxe en Ares os primeiros resultados desta iniciativa que ten como obxectivo mellorar a eficiencia enerxética do proceso de depuración nas estacións depuradoras de augas residuais (EDAR).

O proxecto AQUALITRANS. Sistema de Xestión e Control para a mellora da eficiencia na depuración e a calidade ambiental de augas a nivel transfronteirizo iniciouse o pasado ano a través da colaboración establecida entre Augas de Galicia, o Instituto Enerxético de Galicia (INEGA), a Fundación Instituto Tecnolóxico de Galicia ( ITG), Águas do Municipio do Porto e o Instituto de Ciência e Inovaçao em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial ( INEGI). O proxecto enmárcase no Programa Interreg V-A España-Portugal 2014-2020 ( POCTEP).

O obxectivo principal do proxecto AQUALITRANS é mellorar a eficiencia enerxética do proceso de depuración de augas residuais nas EDARs, asegurando en todo momento a calidade da auga tratada; logrando mellores rendementos de depuración, menores consumos enerxéticos e emisión de CO2; e diminuíndo os problemas nos procesos.

Proxectos piloto

Os socios de AQUALITRANS reuníronse esta mañá na EDAR Punta Avarenta de Ares, coa presenza do director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, onde se presentaron de maneira oficial os primeiros resultados deste estudo e unha das principais medidas a desenvolver: os proxecto piloto de mellora da eficiencia enerxética en EDAR. Ademais, os socios aproveitaron para visitar as instalacións e coñecer de primeira man o plan que se implantará en Ares. No acto participaron tamén Emérito Freire Sambade, director do departamento de Enerxía e Planificación Enerxética do INEGA; Carlos Calvo, director xeral da Fundación ITG; Frederico Vieira, presidente do Consello de Administración de Águas do Município do Porto; e Rui Sá, director coodinador do INEGI.

Como resultado dos estudos de investigación desenvolvidos inicialmente no proxecto AQUALITRANS implantaranse plans de eficiencia enerxética nas EDAR de Ares, Cedeira, A Pobra do Caramiñal, Gondomar e Nigrán, en Galicia; e na ETAR de Sobreiras, en Portugal.

Proxectos piloto

O proxecto AQUALITRANS contempla actuacións de mellora nas seguintes instalacións de depuración de augas residuais:

EDAR Ares

Os estudos realizados nesta instalación sinalan que os sistemas de aireación supoñen unha elevada porcentaxe do consumo enerxético da planta. Co obxectivo optimizar o funcionamento dos rotores procederase á instalación dun vertedoiro regulable que manterá o nivel da auga nun valor de sumergencia óptimo independentemente do caudal de entrada, o que supoñerá un menor consumo enerxético. Así, optimizarase a explotación xeral da EDAR.

Segundo os estudos realizados, a implantación desta medida supoñerá un descenso do consumo enerxético global de 12.519 KWh/ano, pasando de 312.971 KWh/ano a 300.452 KWh/ano; e unha redución das emisións de CO2, que baixarán de 122,06 a 117,18 toneladas ao ano.

Este proxecto conta cun orzamento de 18.982,44 euros.

EDAR Cedeira

Esta instalación dispón de equipos de funcionamento continuo necesarios para o desenvolvemento óptimo da súa actividade. Segundo os estudos, poderíase optimizar o consumo enerxético cunha instalación de enerxía fotovoltaica destinada ao autoconsumo. Esta infraestrutura permitiría á planta depuradora autoabastecerse da enerxía necesaria para o seu funcionamento diario, minimizando os custos de mantemento e reducindo o consumo enerxético procedente do exterior. Trátase dunha instalación sen baterías que aproveitará a enerxía fotovoltaica producida e consumida instantaneamente. Instalaranse 74 paneis fotovoltaicos e un investidor de 20 kW.

A instalación fotovoltaica cubrirá o 18,78% da demanda diúrna necesaria para o funcionamento da EDAR e o 7,20% da demanda total da planta.

Este proxecto conta cun orzamento de 41.804 euros.

EDAR A Pobra do Caramiñal

Esta instalación recibe unha importante carga procedente das industrias de alimentación da zona, o que provoca que as augas residuais presenten cargas orgánicas moi elevadas e gran cantidade de aceites e graxas. Esta peculiaridade fai que sexa necesario obter o maior rendemento posible na eliminación de substancias no pretratamiento, para non dificultar o proceso biolóxico de degradación da materia orgánica.

Substituirase o pretratamiento dos 3 equipos de aireación actuais por novos equipamentos de menor consumo enerxético con tecnoloxía de microburbuja, que mellorarán o pretratamiento das augas residuais á vez que diminuirán o gasto de enerxía. Así, optimizarase a explotación xeral da EDAR.

A implantación desta medida supoñerá un descenso do consumo enerxético de 35.917 KWh/ano, pasando de 55.521 a 19.604 KWh/ano; e unha importante redución das emisións de CO2, que baixarán de 21,65 a 7,65 toneladas ao ano.

Este proxecto conta cun orzamento de 24.331 euros.

EDAR Gondomar

As bombas de cabeceira, utilizadas no proceso de depuración, rexistran consumos de enerxía máis elevados se traballan a baixas frecuencias. Co obxectivo de mellorar estes índices procederase á substitución das actuais bombas por outras de maior eficiencia e menor potencia, o que supoñerá un menor consumo enerxético.

Segundo os estudos realizados, a implantación desta medida supoñerá un descenso do consumo enerxético global de 15.338 KWh/ano, pasando de 191.727 a 176.389 KWh/ano; e unha redución das emisións de CO2, que baixarán de 74,78 a 68,80 toneladas ao ano.

Este proxecto conta cun orzamento de 47.409 euros.

EDAR Nigrán

Os estudos realizados nesta instalación indican a necesidade de realizar unha limpeza dos difusores e do circuíto de aireación do reactor biolóxico. Ademais, detectouse que o sistema de regulación do proceso de desinfección UV non funciona de maneira óptima, o que impide un correcto uso das lámpadas ultravioleta.

No marco do proxecto AQUALITRANS realizaranse dúas actuacións diferenciadas:

– A limpeza química e mecánica dos difusores, así como do circuíto xeral de aireación do reactor biolóxico, o que supoñerá unha mellora no consumo de enerxía empregada.

– Revisión e regulación do proceso de desinfección UV, o que permitirá coñecer en detalle o seu funcionamento e expor medidas de aforro enerxético.

Con ambas as medidas optimizarase a explotación xeral da EDAR.

Segundo os estudos, a implantación desta medida supoñerá un descenso do consumo enerxético global de 16.290 KWh/ano, pasando de 543.005 a 526.715 KWh/ano; e unha redución das emisións de CO2, que baixarán de 211,78 a 205,42 toneladas ao ano.

Este proxecto conta cun orzamento de 7.367 euros.

ETAR Sobreiras (Porto)

A optimización do sistema de elevación inicial será unha das medidas para implementar, que supoñerá a substitución das bombas actuais por outras, preparadas para funcionar con variación de velocidade. Con esta medida espérase que o rendemento das bombas sexa superior ao actual, cunha optimización no consumo enerxético con aforros de preto de 452.000 kWh/ano.

A optimización do sistema de xestión de enerxía será outra medida para implantar. Instalaranse sistemas analizadores de enerxía, trifásicos para cargas equilibradas, nos equipamentos de maior consumo enerxético. Este sistema permitirá xestionar consumos e custos en distintos sectores e identificar áreas de actuación para a implementación de medidas de racionalización de consumos. Os estudos efectuados prevén que con esta medida alcáncese un aforro enerxético de preto de 330.000 kWh/ano e unha redución das emisións de carbono de, aproximadamente, 155.000 kgCO2/ano.

O desenvolvemento destas medidas ten un custo de 49.020,99 €

Desenvolvemento do proxecto

O proxecto AQUALITRANS consiste na elaboración dun estudo de investigación sobre o consumo enerxético en diferentes EDARs en Galicia e Norte de Portugal; e no desenvolvemento de proxectos piloto en EDARs seleccionadas, onde se implantarán as medidas de optimización enerxéticas derivadas do estudo. Esta análise teórica e práctico permitirá dispoñer dun modelo aplicable ás depuradoras co que crear EDAR máis eficientes energéticamente e máis sustentables.

As EDAR que participaron na fase inicial do proxecto son, por parte de Galicia, as situadas nos municipios de Nigrán, Soutomaior (Arcade), Vilaboa, Gondomar, Tomiño, Ortigueira, Ares, A Pobra do Caramiñal, Cedeira e Ribadeo. Por parte de Portugal estudáronse as situadas nos municipios de Porto (Freixo e Sobreiras), Barcelos, Vila Real, Lousada (Sousa), Amarante (Ponche de Baia), Vila do Conde (Ave), Guimarães ( Serzedo), Lamego e Vila Verde ( Cávado Homem).

 

Etiquetas