As empresas galegas son as que máis empregan a administración electrónica no Estado

No mundo empresarial estar adaptado ás novas tecnoloxías é estar un paso por diante da competencia, e en Galicia avanzamos nesa liña, polo menos segundo o último estudo publicado polo Instituto Nacional de Estatística (INE) titulado “Ou uso dás TIC e do Comercio electrónico nas empresas 2016/2017”, o cal arroxa datos moi interesantes.

Segundo o estudo, o 44% das empresas galegas teñen contratado un acceso a Internet con velocidades de máis de 30 megas, superando nun 19% o dato do ano anterior. Ademais, se nos fixamos no mundo das microempresas, as que teñen contratada unha conexión a Internet chega xa ao 62%, diminuíndo a distancia coa media estatal en 5,5 puntos porcentuais.

Crecendo en Cloud Computing e Big Data

O estudo tamén apunta como as empresas e microempresas utilizan as diferentes solucións tecnolóxicas que teñen á súa disposición. Así se falamos de tecnoloxías avanzadas, hai un 9,7% de empresas galegas de 10 ou máis asalariados que utilizaron análises de Big data nos seus proxectos, superando a media estatal en case un punto. Tamén están preto da media estatal se falamos de uso de tecnoloxías na nube e RFID, xa que son un 16,4% e un 13,6% respectivamente as empresas que utilizan este tipo de tecnoloxías.

O uso de redes sociais aumenta en todas as empresas

En canto ao uso de redes sociais nos seus negocios, o estudo apunta que un 42,5% deste tipo de empresa utilizou nalgún momento algún tipo de medio social (Facebook. Linkedin, Google+…etc), sendo este dato un aumento de 19,6% no último ano. Se falamos de microempresas, o dato tamén sobe xa que chegan ata o 33,5%, superando en dous puntos á media estatal e colocándose quintos na clasificación de Comunidades Autónomas.

A interacción coa eAdministracion en alza

O uso da eAdministración tamén sobe entre as empresas galegas, sendo as primeiras na interacción coa Administración Pública a través de Internet nesta clasificación cun dato do 96,3% de empresas as que interactuaron de maneira electrónica coa administración, superando a media estatal en 3,8 puntos.

Para máis información sobre a publicación e os datos, o Observatorio dá Sociedade dá Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA) ten unha análise pormenorizada no seu sitio web.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.