Así será a presentación da III Edición do Programa CeMIT-Innova: “Facendo que as cousas ocorran”

Facilitar a capacitación dixital dos galegos é o obxectivo principal do  do Plan de Inclusión Dixital de Galicia 2020. Dentro deste plan inclúese unha nova edición do Programa CeMIT-Innova, o cal preséntase mañá 7 de marzo non auditorio dá Biblioteca dá Cidade da Cultura a partir dás 9:30 horas.

Esta nova iniciativa promovida pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia quere impulsar proxectos colaborativos de base tecnolóxica a través dá rede de aulas CeMIT. O obxectivo é superar vos desafíos dás contornas locais a través dá innovación social dixital, dirixíndose a concellos, axentes TIC dás aulas CeMIT, persoal técnico de acción social, empresas e a calquera persoa ou organización interesada en temas de innovación social dixital.

A xornada de presentación ten como obxectivo ensinar como vai ser a terceira edición do programa, o cal abrirase un ano máis aos 92 municipios que contan cun Aula CeMIT, contando tamén cos aliados dixitais locais de cada localidade.

A xornada de presentación dá III edición do Programa CeMIT-Innova comezará ás 9:30 horas cunha presentación dá directora dá Amtega, Mar Pereira, e de Alfredo García, presidente da Fegamp. A continuación celebrarase unha mesa de experiencias, onde os concellos de Ourense, A Bola e Pontedeume compartirán os seus proxectos de innovación dixital social do ano pasado e, para completar a xornada, o relator Juan Freire, experto en innovación cidadá e cultura dixital, contaranos as súas experiencias non mundo dá tecnoloxía e o emprendemento.

Se desexas asistir a esta xornada de presentación, podes realizar a inscrición a través da web de CeMIT.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.