Así é Waze, a rede social de condutores que vai estar integrada con Google Maps

Waze é un nome que só soará aos que pasan moito tempo na estrada. Para os que non, esta aplicación con nome tan estraño é unha das aplicacións que máis éxito tivo entre os condutores, xa que é a rede social máis útil para o día a  dia na estrada. E agora vaino a ser máis, xa que todas as súas características van integrar en Google  Maps.

Que é  Waze?

Se queremos definir en poucas palabras  Waze, dicir que é unha rede social para condutores é a definición máis acertada. É unha aplicación dispoñible para  iOS e  Android que nos permite, a través da súa navegación  GPS saber o estado da estrada grazas aos usuarios que van por ela.

Como funciona? Co coñecemento colaborativo. As persoas que van utilizando a aplicación mentres conducen, poden indicar se viron un radar, un traxecto en mal estado, un coche parado ou calquera anomalía adicional que poida haber nunha estrada. Cando pasamos por un evento desta índole, a aplicación permítenos dicir se é correcta a indicación ou non, creando unha base de datos de coñecemento das estradas moi útil.

A integración con Google  Maps

Os usuarios de  Waze levan pedindo desde hai anos a integración con Google   Maps. Aínda que a rede social usaba os mapas de Google, faltábanlle moitas características adicionais. A partir de agora, Google  Maps terá a información de  Waze e estes tamén se alimentarán de información dos mapas de Google como o tráfico ou os límites de velocidade actualizados.

Esta integración poderémola ver nas próximas actualizacións das aplicacións, e non é máis que unha boa noticia xa que desta unión beneficiarémonos todos os usuarios.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.