GDPR: que é e como vai afectar a Internet na Unión Europea

Este 25 de maio comeza a ser de obrigado cumprimento a  RXGP, ou que é o mesmo o Regulamento Xeral de Protección de Datos, a nova normativa europea que busca organizar a maneira que as páxinas e aplicacións web solicitan datos dos usuarios e protexer ao propio usuario desta  recabación.

Que impacto trae este novo  regulamento a usuarios e empresas? Pois o certo é que moitos. A partir de agora a maneira na que proporcionamos os nosos datos a aplicacións e páxinas web vai dar un xiro de 180 graos.

Os dereitos do usuario

O RXPD trae dous dereitos con respecto aos nosos datos: o dereito ao esquecemento e ao dereito á  portabilidade. O primeiro, como podemos entender, dános o dereito de que calquera empresa que teñan os nosos datos permítanos cancelalos dunha maneira sinxela e directa.

E a segunda, a do dereito á  portabilidade, significa que temos a opción de pedir ás empresas que solicitan os nosos datos a que nolos proporcionen, para logo nós poder facer o que queiramos con eles.

Como afecta á empresa

O RXPD afecta dunha maneira moi importante as empresas que utilizan servizos web e que, para o seu funcionamento, necesitan identificar o usuario dalgunha maneira ou solicitar os seus datos.

A partir do 25 de maio será obrigatorio que o sitio web, ou aplicación, explique ao usuario dunha forma lexible e clara que datos solicita e que fai con eles. Ademais, tamén é obrigatorio informar o usuario de que se van a solicitar os seus datos e leste, o usuario, ten que aceptar a acción de forma inequívoca.

Ademais, todos os datos solicitados antes do 25 de maio deben ser renovados, é dicir, as empresas van ter que pedir aos usuarios que lles autoricen a utilizar os datos que xa teñen deles, polo que seguramente nos atoparemos con ondas de correos electrónicos de moitas empresas que nin sequera coñecemos.

Tamén hai novas obrigas, como informar o usuario en 72 horas se se tivo un fallo de seguridade ou o obrigado nomeamento dun responsable de datos dentro da empresa. Esta nova regulación impón sancións moi importantes ás empresas que non a cumpran: desde o 4% da  facturación anual ou multas de ata 20 millóns de euros.

Por iso, é moi imporante ter claros os nosos dereitos e saber o que vai pasar a partires do 25 de maio.

 

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.