O número de galegos que usan Internet segue crecendo

Todos os anos o Instituto Nacional de Estatística publica datos sobre o uso da internet e este ano os datos que se relacionan cos galegos e galegas non podían ser mellores, xa que crecemos en todos os ámbitos da publicación do estudo.

Os datos falan por si sós: o 79,4% dos galegos e galegas de 16 a 74 anos utilizaron Internet nos últimos 3 meses, sendo isto un crecemento dun 6,4% máis que o visto o ano pasado (e máis dun punto máis sobre a media do conxunto do Estado). A isto hai que engadirlle que o 78,8% dos fogares galegos teñen contratado Internet, sendo un 75% os que tamén teñen unha conexión móbil de banda larga.

Como mostran as estatísticas, o uso das TIC aumentou, sendo un 5,6% máis de galegos e galegas que compraron a través da Rede, elevando a cifra ata o 32,1% da poboación galega. E se nos fixamos no tramo de 25 a 34 anos, o 61,9% da poboación galega ha comprado a través da Rede, superando en 4,7 puntos porcentuais a media do estado.

Se falamos do uso do teléfono móbil, os nenos e nenas galegos tamén superamos a media do estado, xa que máis do 69% deles posúen un, superando lixeiramente a media estatal que se cifra no 69,1%.

Máis conexións en máis cidades

Os fogares galegos tamén saen ben parados no estudo do INE. Segundo os datos, o 78,8% deles ten contratado Internet, superando a media estatal nas poboacións entre 50.000 e 100.000 habitantes (95,8% fronte a 84,3%) e chegando ao 72% nos concellos galegos de menos de 10.000.

Os galegos coa economía colaborativa

Por primeira vez no estudo o INE incorporou un apartado preguntando sobre o uso de servizos de economía colaborativa, sendo as principais preguntas ao redor da procura de aloxamento ou compartir transporte para unha viaxe determinada.

Entre os galegos e galegas de 16 a 74 anos o 15,9% utilizaron páxinas web para atopar aloxamento cun particular. Iso son máis de 255.000 galegos e galegas que utilizaron páxinas web de aloxamento compartido e colaborativo.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.