Sacamos todo o mundo as mesmas fotos en Instagram?

Se preguntamos a alguén que non utilizaInstagram para que serve a rede social, seguramente nos dirá que é “para aparentar” e para “ensinar unha vida que non é a nosa”. E aínda que é unha  opinión un pouco agresiva, o certo é que non lle falta parte de razón.

Por que o dicimos? Pois porque un usuario quixo demostrar a falta de creatividade dunha parte da xente á hora de sacar fotografías e subilas aos seus perfís de  Instagram. Baixo o título de Instravel, o coñecido usuario Oliver KMIA estivo recompilando as fotografías máis comúns en hashtags de lugares de turismo e comprobou unha cousa: facemos todos as mesmas fotografías.

Oliver di que ao ver as fotos de viaxes que están en Instagram buscou dedicarse a ser un explorador e non un turista, con todo, non é algo fácil, xa que hai algo que te atrapa e méteche nesa espiral de pensamento colectivo, onde domina a nosa necesidade de comportarnos de certa forma dentro dunha rede social, coma se houbese regras escritas.

Así mesmo, menciona que durante a procura de imaxes non todo eran fotos repetidas, senón que tamén se atopou con xente moi creativa,  talentosa e con perfís inspiradores. E precisamente son esas contas as que teñen máis seguidores, as que se volven referencia e exemplo, aquelas que fan que a xente trate de imitalas e aspire ser unha desas contas.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.