Tecnoloxía do futuro presente: luces para gardar a distancia mínima coas bicicletas

Nos últimos meses estamos a ver como os accidentes entre ciclistas e condutores crecen rapidamente. Compartir a estrada é unha obrigación e cumprir as normas de circulación é unha obrigación que tanto ciclistas como condutores teñen que ter moi en conta.

Un dos problemas máis comúns dos que se queixan os ciclistas é que os condutores non respectan a distancia de seguridade nos adiantamentos. Ás veces, saber a distancia exacta de respecto ao ciclista é complicado, pero grazas a este BikeSphere isto pode cambiar a partir de agora.

BikeSphere é un proxecto que está a ser desenvolvido pola axencia WYSIWYG e trátase, basicamente, dunhas luces que cando detectan que é de noite, crean unhas marcas visibles na estrada que indican cal é a distancia de seguridade que hai que respectar. Ademais, estas luces son capaces de detectar distancias e se un coche achégase demasiado, as marcas fanse moito máis visibles para alertar ao condutor do coche que se está achegando demasiado.

O proxecto está en desenvolvemento, pero desde a axencia xa aseguran ter uns cuantos prototipos que están a probar no mundo real. Ademais, a axencia dixo que quere converter o proxecto en open source, é dicir, que todo o mundo poida descargar o deseño e crealo nunha impresora 3D para instalalo na súa bicicleta.

Queda por ver se as luces marcan a distancia real de seguridade e se son efectivas á hora de avisar aos condutores, pero o certo é que é un invento que, de funcionar correctamente, pode axudar a que exista unha mellor convivencia entre ciclistas e condutores.

 

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.