Tecnoloxía do futuro presente: un pegamento cirúrxico que pecha feridas en 60 segundos

O que máis e o que menos temos algunha cicatriz de pequenos accidentes ou cirurxías que nos tivemos que facer. Todas ellas teñen en común que tiveron que ser suturadas con puntos que axudaban a que estas feridas pechásense. Pero e se non fixesen falta os puntos e nos esquecéramos dos molestos tempos de curación? Así é este xel que promete pechar feridas en 60 segundos.

Aínda que xa hai produtos que fan cousas similares, este xel promete selar a incisión en tan pouco tempo como un minuto. O traballo vén por investigades da Universidade de Harvard e o MIT, os cales crearon este produto chamado Metro baseado nun composto chamado tropoelastina modificada.

Este descubrimento ten varias características interesantes. A parte do tempo curto de sutura, o composto permite que os tecidos nos que se aplica non perdan ningunha propiedade, polo que é perfecto para utilizar en órganos internos e que non perdan a propiedade de contraerse e estenderse, como podería ser o caso dun pulmón ou o corazón. Ademais, a duración de permanencia do xel pódese variar, xa que ao modificar as encimas que o compoñen os científicos poden conseguir que dure desde unhas horas ata varios meses sen degradarse.

O invento é esperanzador, sobre todo para eses casos nos que selar unha ferida é de extrema importancia (grandes perdas de sangue, perigo de contaminación por contido intestinal, etc.) ou para as que son internas e o seu acceso é complicado. Pero de momento Metro áchase aínda en fases de desenvolvemento, probándose con éxito en pulmóns e arterias de animais de laboratorio.

Será leste o final do bisturí? É pronto para dicilo, pero como sempre dicimos, o futuro pinta moi ben.

 

 

 

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.