Actividades no CDTIC que comezan nos vindeiros días

O Centro Demostrador TIC (CDTIC) celebra nos vindeiros días de abril varias actividades que poden ser do voso interese.

actividadescdtic

Quen visita a túa web? A resposta con Google Analytics (19 abril)

As persoas que asistan a esta sesión serán capaces de comprender o valor e a importancia da analítica web no marketing en liña así como de empregar Google Analytics e os seus indicadores para mellorar e controlar o rendemento das súas webs.

Xestiona a túa empresa en mobilidade (20 de abril)

A través deste seminario os asistentes poderán ver unha demostración sobre a funcionalidade dun ERP con cadros de mando de comerciais, orzamentos, facturas, contabilidade, tesourería etc.

Ademais, darase a coñecer de primeira man a maneira máis económica e áxil do proceso de firma de documentos (orzamentos, facturas, contratos, nóminas etc.).

Mellora a túa produtividade e a xestión do tempo desde o móbil (28 de abril)

As persoas que asistan a esta sesión serán capaces de xestionar e priorizar as tarefas máis salientables e apoiarse coas aplicacións dispoñibles.

No CDTIC hai actividades todos os meses! Para inscribirse a estas, date de alta ou rexístrate no Espazo Empresa e Profesionais.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.