Cursos das aulas Cemit que comezan en marzo

Achegámonos á rede de aulas CeMIT para coñecer as actividades máis interesantes que se celebran no mes de marzo. Bótalle un ollo e inscríbete nas que se celebran máis próximas á túa localidade.

banner_cemit

O buscador Google (Vilasantar, 7 marzo) Capacitación á cidadanía no uso de motores de busca de información na internet

Non tires nada: Véndeo ou trócao a través da internet (Cuntis, 8 de marzo) Venta e troco seguro na internet.

Google Drive (Cuntis, 8 de marzo) Coñecer tódalas posibilidades que ofrecen as aplicacións de Google postas a disposición da cidadanía en xeral como das empresas.

Procesador de Textos: Writer (Pontevedra, 7 de marzo) Elaboración de documentos de texto a través do ordenador

Xadrez na rede (Ames, 8 de marzo)

Inglés para viaxeiros (Pontedeume, 7 de marzo) obxectivo: poder desenvolverse en diferentes situacións como nun aeroporto, nun restaurante, obtención de información nunha oficina de turismo, búsqueda de lugares nun mapa, etc.

Deseño de Carteis e Folletos con Scribus (Poio, 7 de marzo)

Iniciación ás Follas de Cálculo con LibreOffice Calc (Poio, 7 de marzo)

Iniciación á informática (Marín, 7 de marzo)

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.