As universidades galegas, entre as máis comprometidas co software libre

Coma cada ano, confecciónase o Ranking de universidades en Software Libre para España e América Latina (RuSL) que revela o compromiso co software libre das universidades de países hispanofalantes.

Avalíanse 11 dimensións da universidade: Produción, Colaboración externa, Investigación, Axuda, Docencia, Cultura en software libre, Tecnolóxicos, Divulgación, Webmetría, Institución e Administración. Cada unha destas dimensións teñen unha serie de indicadores co seu propio peso.

Pesos de las dimensiones medidas en el Ranking de Universidades en Software Libre
O ranking valora 75 universidades españolas e 137 latinoamericanas. Dentro do ranking español, as universidades galegas ocupan postos punteiros na táboa.

O ranking valora ata 65 indicadores para medir o grao de cumprimento de cada universidade respecto ao obxectivo estratéxico de difusión de software libre. Un ranking que pon en valor o compromiso co software libre de todas as universidades galegas.

Fonte: Portal Programas

2 comentarios

  1. Pingback: Guía práctica | Ferramentas de ofimática de software libre - Xente Dixital

  2. Pingback: Guía práctica | Ferramentas de ofimática para o teu ordenador - Xente Dixital

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.