Que é o Catálogo de produtos de Software Libre?

Que Galicia é berce de bos produtos tecnolóxicos era algo ben sabido. O sector TIC leva anos dando que falar, e agora é possible ver toda a oferta tecnolóxica nun espazo que recolle as iniciativas de software libre da comunidade. A Amtega publicou o Catálogo de Produtos, Servizos e Provedores de Software Libre de Galicia (está dispoñible no portal Mancomún, ao que podedes acceder dende esta ligazón)

A importancia deste catálogo reside, precisamente, na súa pretensión por ser a ferramenta de consulta web de referencia do software libre galego. Que queres procurar un produto por categorías? Pois podes facelo. Que precisas máis información dalgún proveedor específico? Tamén terás acceso a esa información.

Este escaparate virtual do noso saber facer dixital está en liña, e convidámoste a que o descubras por ti mesmo, aínda que nos vindeiros días tamén che amosaremos algunhas pílulas informativas para que vexas o seu potencial.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.