Refined Twitter mellora a rede social a través do navegador

Twitter, como moitos outros servizos, sempre ten unha ampla marxe de mellora. Por sorte, estas posibles melloras que se poden implementar adoitan chegar de man de terceiros, e fano mediante extensións de navegador.

Neste sentido, acábase de lanzar Refined Twitter, unha nova extensión de navegador para Chrome que elimina elementos innecesarios e engade outras características.

Segundo explica no seu blogue, ademais de eliminar os tweets promocionados, as suxestións das procuras mediante xanela emerxente e outros elementos, engade a posibilidade de integrar fotos de  Instagram en tweets directamente, permite o resaltado da sintaxe de código con compatibilidade coas linguaxes de programación máis populares, entre outros.

A lista completa de cambios capaz de realizar esta extensión está dispoñible na páxina do proxecto na súa páxina en GitHub, onde está aloxado baixo licenza  MIT.

A extensión está dispoñible a través da  Chrome Web  Store, dispoñible tanto para  Chrome como para Firefox e Opera, aínda que estes dous últimos necesitan unha extensión adicional que lles habilita para a instalación de extensións para  Chrome.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.