Así é a nova versión de Trisquel, a distribución de Linux galega

 

4 anos tivemos que esperar pero desde hai uns días  Trisquel 8.0  LTS  Flidas, a nova versión da distribución Linux de espírito galego e que podemos instalar en todos os nosos computadores.

Trisquel é unha distribución 100% libre, isto quere dicir que todos os seus compoñentes son software libre e a diferenza do mesmo Ubuntu e a maioría das  distros máis coñecidas, non inclúen ningún compoñente privativo nin facilita a súa instalación.

Trisquel 8.0 chega con moitas melloras en comparación coa versión anterior, din que aproveitaron moi ben o “amplo período de probas” (o atraso no lanzamento foi bastante longo), e ademais contan que a partir desta versión deberían axustar as súas xanelas do lanzamento aos habituais 6 meses entre versión de Ubuntu que é a base.

Trisquel Flidas tamén debuta nova contorna de escritorio, cambiaron GNOME por MATE 1.12, e a razón disto é porque en GNOME abandonaron o soporte á contorna clásica, usar as novas versións de GNOME require composición baseada en aceleración 3D, algo que para funcionar necesita software non libre en moitos equipos.

O navegador por defecto de  Trisquel é un propio chamado  Abrowser, e está baseado en Firefox, pero aínda máis axustado para priorizar a privacidade do usuario.  Abrowser non inicia conexións de rede pola súa conta, algo que a maioría dos navegadores coñecidos fan conectándose a varios servidores para obter actualizacións das extensións, proporcionar datos de  telemetría, xeolocalización, etc.

Trisquel 8.0 inclúe un cliente de correo baseado en Thunderbird chamado  IceDove, tamén configurado para a máxima privacidade. A  distro tamén conta con Linux-libre 4.4 por defecto,  Xorg 7.7,  LibreOffice 5.1.4, e  VLC 2.2.2. O novo sistema contará con actualizacións de seguridade ata abril do 2021.

Se es dos que queren cinguirse a un ambiente de traballo completamente alimentado por software libre e centrado en privacidade,  Trisquel é unha das mellores opcións dispoñibles. E, se tes un equipo de poucos recursos, podes probar con  Trisquel- mini, unha edición baseada en  LXDE.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal se le informa que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de Galicia, cuya finalidad es la gestión y registro de este procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante lopd@xunta.es.