Sacamos todo o mundo as mesmas fotos en Instagram?

Se preguntamos a alguén que non utilizaInstagram para que serve a rede social, seguramente nos dirá que é “para aparentar” e para “ensinar unha vida que non é a nosa”. E aínda que é unha  opinión un pouco agresiva, o certo é que non lle falta parte de razón.

Por que o dicimos? Pois porque un usuario quixo demostrar a falta de creatividade dunha parte da xente á hora de sacar fotografías e subilas aos seus perfís de  Instagram. Baixo o título de Instravel, o coñecido usuario Oliver KMIA estivo recompilando as fotografías máis comúns en hashtags de lugares de turismo e comprobou unha cousa: facemos todos as mesmas fotografías.

Oliver di que ao ver as fotos de viaxes que están en Instagram buscou dedicarse a ser un explorador e non un turista, con todo, non é algo fácil, xa que hai algo que te atrapa e méteche nesa espiral de pensamento colectivo, onde domina a nosa necesidade de comportarnos de certa forma dentro dunha rede social, coma se houbese regras escritas.

Así mesmo, menciona que durante a procura de imaxes non todo eran fotos repetidas, senón que tamén se atopou con xente moi creativa,  talentosa e con perfís inspiradores. E precisamente son esas contas as que teñen máis seguidores, as que se volven referencia e exemplo, aquelas que fan que a xente trate de imitalas e aspire ser unha desas contas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal se le informa que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de Galicia, cuya finalidad es la gestión y registro de este procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante lopd@xunta.es.