Tecnoloxía do futuro presente: luces para gardar a distancia mínima coas bicicletas

Nos últimos meses estamos a ver como os accidentes entre ciclistas e condutores crecen rapidamente. Compartir a estrada é unha obrigación e cumprir as normas de circulación é unha obrigación que tanto ciclistas como condutores teñen que ter moi en conta.

Un dos problemas máis comúns dos que se queixan os ciclistas é que os condutores non respectan a distancia de seguridade nos adiantamentos. Ás veces, saber a distancia exacta de respecto ao ciclista é complicado, pero grazas a este BikeSphere isto pode cambiar a partir de agora.

BikeSphere é un proxecto que está a ser desenvolvido pola axencia WYSIWYG e trátase, basicamente, dunhas luces que cando detectan que é de noite, crean unhas marcas visibles na estrada que indican cal é a distancia de seguridade que hai que respectar. Ademais, estas luces son capaces de detectar distancias e se un coche achégase demasiado, as marcas fanse moito máis visibles para alertar ao condutor do coche que se está achegando demasiado.

O proxecto está en desenvolvemento, pero desde a axencia xa aseguran ter uns cuantos prototipos que están a probar no mundo real. Ademais, a axencia dixo que quere converter o proxecto en open source, é dicir, que todo o mundo poida descargar o deseño e crealo nunha impresora 3D para instalalo na súa bicicleta.

Queda por ver se as luces marcan a distancia real de seguridade e se son efectivas á hora de avisar aos condutores, pero o certo é que é un invento que, de funcionar correctamente, pode axudar a que exista unha mellor convivencia entre ciclistas e condutores.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal se le informa que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de Galicia, cuya finalidad es la gestión y registro de este procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante lopd@xunta.es.