3 ferramentas para levar control dos teus gastos e ingresos

Controlar a economía persoal ou familiar é algo que a moitos nos gusta facer. Non para saber canto diñeiro temos, se non para levar un control dos gastos e poder, desta maneira saber cando podemos darnos un capricho ou en que momento temos que apertarnos no cinto.

Hai anos este control facíase a través de papel,  bolígrafo e calculadora, pero hoxe en día temos nos nosos  smartphone a ferramenta perfecta para levar este control. Hoxe querémosvos ensinar 3  apps coas que levar o control dos nosos gastos de maneira sinxela e sen que nos leve demasiado tempo.

Fintonic

É unha das aplicacións máis coñecidas, por anunciarse en televisión e por tamén ser unha das máis completas e con maior compatibilidade. Inclúe opcións moi interesantes como a posibilidade de sincronizar as nosas contas bancarias (entre varias entidades), marcar un obxectivo de aforro e monitorar todos os nosos gastos.

Fintonic é gratis para  iOSAndroid.

Mint

Unha das aplicacións máis veteranas no tema do control de gastos. Podemos con ela marcarnos obxectivos de gastos e aforro mensuais, así como programar recordatorios de pagos. O máis interesante de  Mint é a súa interface intuitiva, que nos permite ver o gasto por etapas dunha maneira moi gráfica.

Mint é gratis para  iOSAndroid.

Monefy

Esta aplicación é perfecta para aqueles que non queren enlazar os seus datos de contas bancarias con ningunha aplicación. É a versión tecnolóxica do caderno de gastos de toda a vida. Unha aplicación moi intuitiva que nos permite rexistrar todos os gastos rapidamente diferenciándoos por categorías.

Monefy é gratis para iOSAndroid.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal se le informa que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de Galicia, cuya finalidad es la gestión y registro de este procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante lopd@xunta.es.