Crea a túa propia instalación de Windows 10 dunha maneira sinxela

Windows é o sistema operativo con máis instalacións no mundo e, por conseguinte, o sistema que mellor se adapta aos gustos e necesidades do público xeral. Por esta razón, a de adaptarse, a instalación normal de  Windows adoita vir con programas adicionais que seguramente non vaiamos utilizar no noso día a día.

Que podemos facer con estes programas que só ocupan espazo no noso disco duro? Podemos optar por crear nosa propia instalación de  Windows 10 co programa  MSMG  Toolkit.

Como crear nosa propia instalación de  Windows 10

Como dicimos, para crear a nosa instalación personalizada de  Windows 10 imos utilizar o programa  MSMG  Toolkit, unha ferramenta que nos permite escoller funcións e compoñentes dunha instalación do sistema, desactivando características da instalación.

Como se pode comprender,  MSMG  Toolkit é un programa que debe utilizarse con cautela e non é algo que unha persoa principiante deba utilizar. Para empezar, necesitamos unha imaxe do DVD de instalación de  Windows 10 ou o propio disco, a partir de aí seguindo lendo as opcións de pantalla podemos ir engadindo e quitando opcións da instalación e crear unha nova imaxe de disco e instalar o que necesitamos.

Se temos algunha dúbida, a documentación de  MSMG  Toolkit dispoñible en  Majorgeeks está dispoñible de maneira  gratuíta.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal se le informa que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de Galicia, cuya finalidad es la gestión y registro de este procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante lopd@xunta.es.