Os catro mellores usos da realidade aumentada

Usaches algunha vez unhas lentes de realidade aumentada? Con elas, o teu computador deixa de estar dentro dun monitor e pasa a ser a túa casa: estendes unha pantalla no salón para ver unha película en  Netflix, tes un programa de notas sobre a neveira coa lista da compra e vídeos de receitas xunto ao forno que che din o que che toca comer e como se cociña.

A intelixencia artificial, o internet das cousas e a realidade virtual completan un conxunto de tecnoloxías dixitais que están a comezar a combinarse para dar paso a ferramentas que poden facilitar procesos de todo tipo de sectores profesionais, ademais de utilizarse tamén para o lecer persoal.

Desde a educación á análise dos canos na reforma dunha casa, presentámosche a nosa lista cos 4 mellores usos da realidade aumentada

Probadores de roupa e mobles en casa

Se algunha vez descubriches que un novo moble do salón non combina co estilo do resto unha vez que xa o compraches e montado en casa, estarás interesado neste uso da realidade aumentada. A elección fose moito máis simple se o soubeses de antemán, pero ás veces non é fácil imaxinar como quedará un produto a través da foto dun folleto.

Reformas: comprobar o estado das redes de canos

Tes problemas cos canos de casa e tes que facer grandes obras para melloralas? A través dunhas lentes de realidade virtual é posible crear unha rede de tubaxes  holográficas que sirva para planificar a súa instalación. Unha vez que xa estean instaladas, este sistema permitiría coñecer a súa localización para engadir posibles melloras sen ter que analizar a rede mediante grandes obras.

Educación

Explorar a realidade de forma interactiva desde a aula sería practicamente imposible sen a realidade virtual. O persoal docente apóiase, xeralmente, no libro de texto e as súas imaxes para mostrar aos alumnos material gráfico que lles axude a identificar a temática que están a estudar.

Non importa se son matemáticas, idiomas, ciencias ou historia. Coa realidade aumentada, o profesor conta cunha ferramenta que pode aplicarse a calquera materia e mesmo integrarse nos libros tradicionais. Os máis novos descobren con esta tecnoloxía unha nova maneira de recoñecer a realidade, que ademais de máis visual, resultaralles máis entretida.

Márketing

A realidade aumentada é unha tecnoloxía innovadora que conseguiu atraer a atención do sector tecnolóxico, pero tamén do público máis xeral. Os comercios souberon incluílo nas súas campañas de márketing para atraer a posibles clientes, integrando esta tecnoloxía nos seus produtos e servizos.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal se le informa que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de Galicia, cuya finalidad es la gestión y registro de este procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante lopd@xunta.es.