As medidas de WhatsApp para combater as noticias falsas

Se usamos Internet e máis en concreto as redes sociais, seguro que estamos familiarizados co termo “ fake  news” ou noticias falsas. Este tipo de noticias levan tempo circulando por Internet, pero desde a aparición das redes sociais e o ansia de compartir, estas cobraron moita máis importancia chegando a moita máis xente e potenciando a súa o seu efecto: o de  desinformar.

Unha das fontes que máis noticias falsas recibe é  WhatsApp. Os grupos de contactos na  app de mensaxería son un niño para as noticias falsas, provocando en moitas ocasións que ata entidades públicas teñan que desmentir rumores que apareceron nesta rede social.

Aínda que a protección máis eficiente para non crernos notifícalas falsas é comprobar as fontes antes de compartir,  WhatsApp comezou a tomar dúas medidas moi importantes para evitar que este tipo de contido propáguese a través da súa aplicación:

  • Notificación de mensaxe reenviado: a partir de agora, cando unha mensaxe foi reenviado desde outra conversación ou grupo, apareceranos un texto en lle mensaxe. Desta maneira sabemos que o contacto que envía a mensaxe non é o autor orixinal do texto, senón que o colleu doutro sitio.
  • Limitar o reenvío de mensaxes:  WhatsApp vai controlar, sen acceder ao contido, a cantidade de veces que se comparte unha mensaxe. Se se  reenvía moitas veces, a aplicación desactivará a posibilidade de reenvialo dando un aviso ao usuario que intenta facer a acción.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.