As neuronas cúranse elas soas e así é como o fan

Cando falamos de sabedoría popular chegan á nosa mente numerosas frases que se transmiten de persoa a persoa e que nunca sabemos se son certas ou non. “As neuronas non se rexeneran” é unha desas frases que sempre escoitamos e que nos cremos sempre. Pois hai que empezar a crer doutra maneira.

E é que desde hai xa uns cuantos anos a bioloxía sabe que as neuronas si que teñen capacidade de rexenerarse e curarse cando están danadas. Aínda que o fan dunha maneira moito máis lenta e complexa que as células normais, si que son capaces de rexenerarse se foron danadas por algún axente externo.

Así o comprobaron no Instituto de Bioloxía Celular Neuronal da Universidade Técnica de Múnich, onde os seus experimentos co sistema nervioso han demostrado que aínda que as neuronas dánense (ata certo punto), estas son capaces de rexenerarse e volver funcionar correctamente.

 

Segundo o grupo de estudo de Munich, descubriron que aínda que destruísen os segmentos de mielina que cobren as conexións das neuronas, estas comezaron a rexenerarse de maneira espontánea, mantendo na maioría dos casos a súa formación orixinal. Ademais de comprobalo, foron capaces de gravalo en vídeo a través dun microscopio electrónico de gran potencia.

Que significa isto? Pois lles dá unha pista aos investigadores para coñecer cales son os actores implicados na rexeneración de danos causados por enfermidades como a esclerose múltiple. Desta maneira pódese facer un camiño no que se pode saber como activar esa rexeneración e, desta maneira, conseguir novas estratexias terapéuticas para este tipo de enfermidades.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.