Bitcoin: que é e como funciona

Bitcoin. Quizais este nome apareceu nalgunha conversación que outra. Moitos saben que é unha nova moeda nada na internet, pero poucos saben exactamente o que é e por que podería revolucionar o mundo das divisas para sempre

Que é Bitcoin?

Bitcoin é unha moeda, como o euro ou o dólar estadounidense, que serve para intercambiar bens e servizos. Con todo, a diferenza doutras moedas, Bitcoin é unha divisa electrónica que presenta novas características e destaca pola súa eficiencia, seguridade e facilidade de intercambio.

O seu maior diferencia fronte ao resto de moedas, trátase dunha moeda descentralizada, polo que ninguén a controla. Bitcoin non ten un emisor central como os dólares ou os euros, senón que é producida polas persoas e empresas de ao redor do mundo dedicando gran cantidade de recursos a esta produción.

Produción de moeda?

Pode soar algo raro pero si, Bitcoin prodúcese ou, como se di normalmente, mínase. Para emitir Bitcoins é necesario facelo a través de ordenadores, utilizando un software que realiza complexos cálculos criptográficos que utilizan tempo e enerxía destes, polo que para xerar un Bitcoin é necesario gastar tempo de computación e diñeiro en enerxía e hardware, xa que estes cálculos poden, a longo prazo, diminuír a vida útil dos mesmos.

Por que é importante Bitcoin?

Porque calquera pode xerala e é unha moeda descentralizada, é dicir, non existe un banco central que a controle. Desta maneira a moeda, coas súas transaccións e producións, contrólase a si mesma ao longo do tempo.

Ademais, gañou tanta popularidade nos últimos tempos, que hai numerosos servizos que aceptan esta divisa, ademais de existir tamén operadores que cambian Bitcoin por outras divisas de curso legal, e mesmo páxinas que che permiten investir en bolsa con esta divisa.

Se queres introducirche no mundo dos Bitcoin, a páxina Que é Bitcoin é un bo punto de partida. Iso si, será necesario ler e informarse moito para comezar a producilos.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.