Catro aplicacións para controlar o uso do teléfono móbil

Hoxe en día, os nosos smartphone teñen unha tecnoloxía máis potente que a que se necesitou para levar ao home á Lúa por primeira vez. E é que aínda que non nos deamos conta, estes dispositivos poden facer calquera cousa, e cabendo na palma da nosa man.

Por esta razón, en ocasións necesitamos controlar o seu uso dalgunha maneira, tanto se é porque temos que concentrarnos dalgunha maneira ou porque o está utilizando alguén ao que hai que controlar, como pode ser un menor. Para iso, existen numerosas aplicacións que nos permiten controlar o uso dos nosos teléfonos. Hoxe recomendámosvos catro que valen para estes usos.

Flipd

Flipd é unha aplicación que serve simplemente para concentrarse. Se somos dos que están todo o tempo mirando ao teléfono e necesitamos un pouco de concentración, Flipd sérvenos para iso xa que nos permite bloquear de maneira total o teléfono durante un tempo determinado.

Flipd é gratuíta e está dispoñible para iOS e para Android.

Kid’s Shell

Kid’s Shell é unha aplicación moi sinxela para Android pero moi útil se temos nenos pequenos. Esta app permítenos crear un menú principal para eles, de maneira que podemos meter nel todas as aplicacións que utilizan, deixando ao carón as que poden causar un problema.

O podemos descargar para Android.

Qustodio

Qustodio permite, como a maioría deste tipo de aplicacións, restrinxir o uso dalgunhas delas, pero como engadido esta app proporciónanos estatísticas de uso así como control remoto e control sobre o que se fai en redes sociais.

Está dispoñible para iOS e Android

Norton Family

A empresa do veterano antivirus tamén ten unha aplicación para o noso teléfono. É unha aplicación moi completa que permite facer un seguimento do histórico de visitas, aviso de descargas e monitoraxe de redes sociais. Ademais, podemos consultar que se fai no dispositivo desde outro, polo que podemos saber en todo momento que se está facendo desde el.

Podémolo descargar para iOS e Android

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.