Marabillas da ciencia: así caen á mesma velocidade unha pluma e unha bala de canón

Unha das anécdotas máis repetidas polos profesores de física adoita ser o que predixo Galileo  Galilei: se non existise a resistencia co aire, unha pluma e unha bala de canón alcanzarían o chan ao mesmo tempo se fosen lanzadas desde a mesma altura e no mesmo instante.

Cando o noso profesor cóntanos esta anécdota no instituto, é  difícil de crer que sexa así. E aínda que as leis da física confirman o que predixo Galileo fai máis de cinco séculos, é difícil de crer se non o vemos cos nosos propios ollos.

Hoxe en día co avance da tecnoloxía podemos probar este experimento de maneira empírica. E así o fixeron hai uns anos un grupo de enxeñeiros da NASA, coa sorte de que estaba a cadea BBC presente para gravar o experimento e ensinar a todo o mundo que o que dixo Galileo é certo.

O experimento é sinxelo. Primeiro lánzase a pluma e a bala de canón na zona cun ambiente normal e compróbase que se comportan da maneira “lóxica”. A continuación, faise o baleiro na sala e repítese o experimento, demostrando a teoría de Galileo: ao non haber resistencia co aire, os dous obxectos caen á mesma velocidade.

Unha das mellores partes do vídeo é ver aos científicos  sorrir ao ver como un experimento que lles seguiu toda a súa vida desde o instituto, é completamente certo.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.