Sabías que…?

Sabías que cada minuto se realizan en todo o mundo dous millóns de procuras en Google? E que a celebración do día da Internet coincide co día das Letras Galegas?

Estes son un par de datos anecdóticos, pero seguro que así te fas unha idea do que poderás atopar nesta sección.

Trucos, consellos, indicacións e guías de uso para que a túa experiencia coa informática mellore.

Pásate por esta sección cando a túa fame de coñecemento non quede saciada noutros lugares da rede.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.