Tecnoloxía do futuro presente: robots con ADN para tratar enfermidades á carta

Hai pouco máis de 10 anos cando falabamos de avances na medicina tiñamos que comentalo con palabras como microscópico ou falar de milímetros como unidades de medida. Na actualidade, as palabras cambiaron e xa temos que falar de micras ou nanometros e de nanotecnoloxía.

E a nanotecnoloxía é o que nos trae hoxe, xa que segundo unha recente publicación na revista Science, uns científicos da universidade de Californica Caltech conseguirían crear un nanorobot capaz de buscar células específicas e tratalas. Sería algo así como un camión (a nivel molecular) que se conduce só e é capaz de identificar un tipo de célula e aplicarlle o tratamento que leva almacenado.

Esta sorprendente construción vén da man dos científicos Anupama Thubagere e Lulu Qian, que conseguiron crear un robot de 20 nanómetros (0,00000002 metros) que é capaz, a través de secuencias de ADN, de detectar cando pasa á beira dunha determinada célula e molécula. É dicir, este nanorobot con secuencias de ADN incorporadas, percorrería todo o noso corpo buscando ese tipo de célula ou molécula comparándose con todas as que atopa e, cando o fai, recibe un sinal que lle indica que ten que descargar o que leva almacenado.

Aínda que poida parecer ciencia ficción non o é. Na actualidade este tipo de máquinas a nivel molecular están moi avanzadas, creándose ata carreiras para ver que tipo de construción funciona mellor. Se o creado por Caltech é capaz de funcionar nun sistema como o ser humano (por agora só probárono en contornas controladas), poderiamos atoparnos nun futuro con tratamentos tan específicos e controlados que farían cousas como facer desaparecer os efectos secundarios, curar enfermidades ata hora incurables ou tratar con máis eficiencia doenzas con tratamentos complexos.

Quedan anos para que este tipo de tecnoloxía póidase aplicar no ser humano, pero o creado en Caltech abre un mar de posibilidades que seguro que nos traerán máis dunha alegría no campo da medicina.

 

 

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.