Tes correos fraudulentos? Envíallos a este bot para marear ao estafador

Phising é a práctica dos estafadores de enviar correos electrónicos tentando facerse pasar por outra persoa e compañía. Así é normal ver correos electrónicos que nos tentan enganar dicindo que son o noso banco, reis de Nixeria que nos piden diñeiro a cambio de xoias ou a nosa veciña que nos pide o número do cartón de crédito.

O que se fai con este tipo de correos é mandalos ao lixo e ignoralos. Pero saíu hai uns días unha nova práctica que pode facer que este tipo de correos sexan ata divertidos: un  bot que os marea ata a saciedade.

Re: scam é unha intelixencia artificial que teñen como obxectivo vingarse do  phising. O que fai é responder de maneira automática a estes correos e dar voltas sobre o asunto ata que o estafador cánsase e deixa de responder. Un exemplo claro é que, cando piden unha conta corrente, o  bot di que por seguridade enviaralle cada número nun correo, mentres o outro responda.

Como funciona? De maneira moi sinxela: cando recibamos un correo deste tipo o que debemos facer é  reenvialos a me@rescam.org e a intelixencia artificial poñerá a súa maquinaria en marcha para ocupar ao estafador e que acabe tan desesperado que se esqueza de tentar estafar á xente.

 

 

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.