Todas as páxinas HTTP serán “non seguras” para Google Chrome a partir de xullo

Cando navegamos, sempre é unha boa suxestión fixarnos se as páxinas web que estamos a visitar son seguras ou non. Facelo é moi sinxelo, tan só temos que fixarnos se a web ten diante  HTTPS no canto de  HTTP. Se ten esa S adicional, normalmente significa que estamos a navegar nunha web segura que trata os nosos datos de maneira codificada.

En pos de buscar maior seguridade na rede, Google decidiu que a partir de xullo, o seu navegador  Chrome vai marcar como páxinas non seguras todas aquelas que non utilicen o protocolo  HTTPS na utilización dos datos dos que navegamos nelas.

Significa que esas páxinas non serán seguras? Si e non. Navegar con HTTPS sempre é recomendable, sobre todo se a navegación por esa páxina implica introdución de datos sensibles como contrasinais ou datos bancarios. Pero se non hai nada diso implicado, navegar a través de HTTP non ten que ser algo do todo inseguro, só indicará que se enviamos algún dato á web, estes datos non estarán codificados e poderán ser interceptados por calquera.

Así que se temos algunha páxina web é recomendable apurarnos a que a nosa páxina sexa compatible co protocolo  HTTPS, xa que  Chrome é un dos navegadores máis usados e que a nosa páxina sexa marcada por el como non segura pode facer un efecto negativo nos nosos visitantes.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.