Os socios de AQUALITRANS II comparten os resultados obtidos na xornada de peche do proxecto en Porto

  • O proxecto permitiu avanzar no coñecemento e solución para mellorar a eficiencia enerxética no sector de depuración de augas residuais de Galicia e Norte de Portugal.
  • Implantaranse solución de autoconsumo fotovoltaico en 6 EDAR de Galicia (Gondomar, Tomiño, Vilaboa, Nigrán, Ortigueira y Alfoz) e 1 de Portugal (Freixo).

Porto, 27 de junio de 2023.- O proxecto europeo AQUALITRANS II deu un paso máis no obxectivo de crear un modelo enerxético máis eficiente e sostible para as EDAR. Os socios deste proxecto compartiron os resultados obtidos a través deste proxecto na xornada de peche celebrada o 27 de xuño en Porto, Portugal.

AQUALITRANS II é unha iniciativa de cooperación transfronteiriza entre España e Portugal, liderada polo Instituto Tecnológico de Galicia (ITG), que ten como obxectivo mellorar a xestión e promover o uso eficiente da enerxía no sector da depuración de augas residuais (EDAR) mediante o aumento do autoconsumo, a dixitalización e o desenvolvemento de modelos innovadores de xestión das estacións depuradoras de Galicia e o Norte de Portugal.

Participan también neste proxecto Augas de Galicia, o Instituto Enerxético de Galicia (INEGA), o Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI) e a Empresa de Águas e Energia do Municipio do Porto. Así, todas as entidades participantes puxeron de manifesto o seu compromiso por fomentar as tecnoloxías innovadoras para a mellora da protección medioambiental e a eficiencia dos recursos no sector de residuos e no sector da auga.

COLABORACIÓN E COÑECEMENTO

Durante o encontro os asistentes compartiron os traballos realizados e os principais resultados obtidos ata o momento. Concretamente AQUALITRANS II permitiu:

  • Desenvolver unha ferramenta online para o dimensionamento óptimo e a análise da viabilidade de instalación de autoconsumo en EDAR. O ITG desenvolveu, en colaboración co INEGA e INEGI, esta ferramenta coa que se analizan as opción de autoconsumo, tendo en conta para iso a tipificación da curva de consumo horaria e as características de ubicación, orientación e superficie disponible. Este sistema inclúe a modelización da curva de consumo horaria en función da tipoloxía da EDAR e da súa curva de carga real, coa simulación de balances enerxéticos de xeración e consumo da solución.
  • Implantar instalación de autoconsumo fotovoltaico a modo de proxecto piloto en EDAR seleccionadas: Gondomar, Tomiño, Vilaboa e Nigrán, en Pontevedra; Ortigueira en A Coruña; e Alfoz en Lugo (Galicia) e de Freixo en Portugal.
  • Deseñar solución de dixitalización de enerxía e auga para a integración nunha Plataforma de Xestión Avanzada, o que permite mellorar a eficiencia e capacidade de xestión da demanda enerxética.
  • Establecer patróns de demanda enerxética vinculada ás operación das EDAR.
  • Desenvolver novas funcionalidades na Plataforma de Xestión Avanzada aliñadas cos obxectivos da Transición Enerxética.
  • Transferir o coñecemento ás contornas das depuradoras, como son os xestores e operadores (públicos e privados) e os axentes da cadea de valor (administración, técnicos, xestores, operadores, fabricantes, deseñadores, etc)

En resumo, os resultados obtidos ofrecen información clave e solución dimensionadas en función desta información, tanto a empresas como a organismos públicos para a mellora e evolución das EDAR no eido da Transición Enerxética.

AQUALITRANS II

AQUALITRANS II é unha iniciativa financiada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do programa INTERREG V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP) e supón a continuación do proxecto AQUALITRANS, iniciado no 2017, co obxectivo de mellorar a eficiencia enerxética do proceso de depuración de augas residuais nas EDAR. Esta aposta por un novo modelo de EDAR máis eficiente e sostible, co que contribuír aos obxectivos xerais de desenvolvemento sostible, dá un paso máis con AQUALITRANS II.

O traballo desenvolvido co proxecto AQUALITRANS amosou que existe un potencial de aforro enerxético de 32GWh por ano nas EDAR, o que suporía unha redución de emisións á atmosfera de gases de efecto invernadoiro de máis de 12Tn CO2 ao ano. Isto sería unha melloría de ata un 20% da eficiencia na operación das EDAR da Eurorrexión, diminuíndo emisións á atmosfera e aforrando enerxía. O coñecemento e as ferramentas TIC desenvolvidas no marco deste primeiro proxecto de cooperación interrexional serviu como base para a planificación de investimentos e o deseño de actuación de eficiencia enerxética nas instalación que xestionan.