Energy Center: Plataforma intelixente loT de monitorizacion enerxética

Ponencia realizada por ITG na xornada de presentación de AQUALITRANS.

Ponente: Santiago Rodríguez Charlón.

Título da ponencia: Energy Center. Plataforma Intelixente LoT de monitorización Enerxética.

Entidade que contribúe ao progreso e xeración de coñecemento tecnolóxico e a súa aplicación para o desenvolvemento da capacidade de empresas, profesionais e organizacións.

Podes descargar a ponencia completa aquí:

ITG