TERCEIRA PUBLICACIÓN REALIZADA NO MARCO DO PROXECTO AQUALITRANS: FERRAMENTAS DE ANÁLISE ENERXÉTICA PARA EDAR

O Instituto Tecnolóxico de Galicia, en calidade de beneficiario do Proxecto Europeo de AQUALITRANS, aprobado no marco do Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal 2014-2020, realizou a publicación de Ferramentas de análise enerxética para EDAR.

O obxectivo da publicación elaborada por Fernando Echevarría Camareiro e Eduardo Fontúrbel Martínez do Departamento de Enerxía do Instituto Tecnolóxico de Galicia, baséase na difusión relativa ao desenvolvemento de 3 ferramentas de software de acceso libre con obxecto de profundar na análise enerxética de Estacións Depuradoras de Augas Residuais (EDAR), grazas ao proxecto AQUALITRANS.

Ditas ferramentas son as seguintes:

– Ferramenta GIS

– Ferramenta de autodiagnóstico

– Ferramenta de monitoraxe enerxética

Estas ferramentas creadas por ITG proporcionan unha ampla gama de posibilidades técnicas para a minimización dos custos enerxéticos das EDAR, garantindo a análise e seguimento óptimo da eficiencia das instalacións.

O obxecto do presente artigo é explicar as funcionalidades e características principais das ferramentas creadas. Ferramenta GIS A ferramenta GIS contén datos enerxéticos e de proceso de 173 EDAR, o obxectivo principal desta ferramenta é poder representar e xeolocalizar información e indicadores enerxéticos destas EDAR.

 

Visualización de indicadores.

 

Ferramenta de autodiagnóstico

A ferramenta de autodiagnóstico ten como obxectivo diagnosticar o estado enerxético dunha EDAR introducida por un usuario.

 

Gráficos comparadores de indicadores

 

Ferramenta de monitoraxe

A ferramenta de monitoraxe enerxética é unha aplicación web funcional e flexible orientada á consulta de parámetros monitorados nunha contorna gráfica deseñada para a análise de tendencias e perfís de consumo.

 

Cadro de mando de ferramentas de monitoraxe. Mostra parámetros de consumo enerxético de soplantes en EDAR

 Conclusións sobre as ferramentas

As ferramentas creadas polo Instituto Tecnolóxico de Galicia para a análise enerxética de EDAR desveláronse como un instrumento de gran utilidade para:

  • Representar e xeolocalizar información de parámetros enerxéticos e de proceso de EDAR.
  • Crear indicadores enerxéticos.
  • Analizar tendencias do comportamento das EDAR en función de diversas variables.
  • Avaliar o comportamento enerxético dunha EDAR en comparación con EDAR de características similares.
  • Coñecer o grao de mellora no rendemento enerxético dunha EDAR.
  • Coñecer medidas de mellora de eficiencia enerxética orientadas a solucionar problemas concretos.
  • Monitorar parámetros para a consulta en tempo real e análise de históricos.

En definitiva, as ferramentas creadas por ITG proporcionan unha ampla gama de posibilidades técnicas para a minimización dos custos enerxéticos das EDAR garantindo a análise e seguimento óptimo da eficiencia das instalacións.