Temos visita!

16. Febreiro 2022 Visitas

A semana pasada, o día 8 de febreiro,  17 docentes do centro educativo CEIP Plurilingüe Amadeo Barroso de Ourense, acompañados por unha asesora de formación do Centro de Formación e Recursos ourensán, visitaron as instalacións do Centro Autonómico de Formación e Innovación de Santiago de Compostela.

O director do CAFI,D. Ángel Rodríguez Sánchez, acompañou aos docentes e guiou as explicacións polas diferentes plantas e instalacións do centro facendo un percorrido completo pola nosa aula de innovación, Aula Nova, así como polas aulas adicadas a outras actividades formativas, aos departamentos e despachos dos asesores/as..

Todos os participantes na visita amosaron un grande interese pola incorporación dun novo mobiliario flexible, do equipamento diverso, da tecnoloxía implicada e  sobre todo da transformación de espazos formativos que recentemente tivo lugar e que rematouse recentemente.

A finalidade da visita destes docentes inquedos foi a de incorporar cambios metodolóxicos na súa práctica docente nun camiño xa iniciado.

Moitas grazas a todos e todas.