Actividade IES Rafael Dieste 1º Bacharelato – Museos e Patrimonio

29. Xullo 2021
Eleximos a temática do Mar para este proxecto por resultar coincidente co tema central da Semana Cultural que celebramos no IES dende ós derradeiros cursos académicos. Ainda que, baixo enfoques plásticos e artísticos, a partir do estudio de obras de arte conservadas no Museo de Belas Artes de A Coruña, así como dos oficios do mar. Dito proxecto ...

Visibilizando as necesidades do Forno do Cal

06. Abril 2021
No segundo trimestre do curso, dende a materia de Iniciativa emprendedora o alumnado comezou a traballar en seis proxectos de pequenas empresas locais que darían resposta algunhas das necesidades actuais do forno do cal. Partiuse da localización na contorna e da valoración do seu estado para as propostas dos distintos sectores: conservación e posta en ...

A salvagarda do Forno do Cal de Vilaboa

17. Febreiro 2021
Un feito azaroso orixina no comezo do ano 2017 o proxecto do Forno do Cal de San Adrián, froito da vontade conxunta do Museo Etnolóxico (Ribadavia) e do CPI Toural (Vilaboa) de colaborar nun plan de estudo e recuperación do citado ben patrimonial encamiñado á participación da comunidade escolar, ofrecéndolle ao alumnado a posibilidade de ...