Actividades nos centros. CPI de Castroverde

Todas as actividades realizadas no proxecto están recollidas no seguinte BLOG: http://castroverdemirandocaminho.blogspot.com.es   Na seguinte dirección creamos un mapa interactivo do Concello de Castroverde donde hai unha serie de lapelas vermellas que o pinchar sobre elas amosan o patrimonio material máis importante das distintas aldeas do Concello, así como da propia vila. https://www.genial.ly/58ca5ec48b5ba812d84b5e88/mapa-interactivo-castroverde     ...

Documentos de delimitación dos Camiños de Santiago e guía de boas prácticas

17. Novembro 2016
Os Camiños de Santiago son unha manifestación singular do patrimonio cultural de Galicia, un conxunto de territorios históricos de valor universal excepcional tanto desde o aspecto material como inmaterial. A delimitación das rutas dos Camiños de Santiago apróbase mediante decreto do Consello da Xunta de Galicia, por proposta da persoa titular da consellería competente en ...

Benvida

Mirando polo Camiño é una nova experiencia para todos nos. Aspira a ser un lugar de encontro, como tamén o é o propio Camiño, no que esperamos achegarnos ao patrimonio cultural común, que non é outra cosa que a nosa propia memoria como pobo. Aquilo que nos identifica como membros dunha comunidade que comparte a ...