100 medidas de apoyo a la familia : propuesta para una política pública con perspectiva de familia

21. Marzo 2019 Alertas

O Instituto de Política Familiar elabora este informe sobre as medidas de apoio á familia que deberían adoptarse desde unha perspectiva de política pública de cara ás eleccións municipais, autonómicas e europeas


Instituto de Política Familiar. — 100 medidas de apoyo a la familia : propuesta para una política pública con perspectiva de familia : Elecciones Municipales, Autonómicas y Europeas. 2019. — Madrid : Instituto de Política Familiar, 2019. — 43 p.

O XXV Aniversario do Ano Internacional da Familia que estamos a celebrar debe servir para sensibilizar á sociedade da importancia da familia como soporte da sociedade así como das funcións sociais que cumpre e que non pode cumprir ningunha outra institución que non sexa a familia: a transmisión da vida (garantía de futuro); a educación e integración social (futuro da sociedade); a prevención da saúde persoal e social (colchón de amortiguamiento ante as crises); ou o coidado dos avós e netos (solidariedade interxeracional). Todas elas fan da familia unha peza fundamental da sociedade.

O informe preséntanos un conxunto articulado de medidas que o Instituto considera imprescindibles para o desenvolvemento dunha verdadeira política integral de apoio á familia de maneira que os distintos partidos políticos poidan incorporalas nos seus respectivos programas electorais, xa sexan municipais, autonómicos ou europeos

http://www.ipfe.org/Espa%C3%B1a/Documento/119