5 motivos por los cuales es necesario incluir la Lectura fácil en todas nuestras bibliotecas

01. Outubro 2019 Alertas

«A Lectura fácil é un método de redacción de textos e contidos adaptados ás necesidades de todas as persoas, en especial ás que teñen dificultades de comprensión lectora»


Marquina, Julián. — 5 motivos  por los cuales es necesario incluir la Lectura fácil en todas nuestras bibliotecas,  en Desiderata. Nº 12 – Año II – outubro, novembro e decembro de 2019, pp. 26-27

Segundo a UNESCO, 3 de cada 10 persoas ten dificultades para comprender o que len. Entre elas, atópanse persoas con discapacidade intelectual ou persoas maiores, e mesmo novos estudantes ou inmigrantes, entre outros grupos.
Coa elaboración da Norma UNE 153101 EX preténdese que os documentos que se elaboren seguindo estas pautas e recomendacións teñan a maior calidade posible, permitindo que as persoas con dificultades de comprensión lectora se convertan en participantes activos dunha sociedade máis inclusiva e integradora.