Actas del VIII Congreso de la Red Española de Política Social (REPS). REPS 2021 Bilbao. Cuidar la vida, garantizar la inclusión, convivir en diversidad: consensos y retos

07. Febreiro 2022 Alertas

Actas do oitavo congreso da Rede Española de Política Social, organizado conxuntamente pola Universidade do País Vasco e a Universidade de Deusto, coa colaboración de Sareen Sarea e o Centro de Documentación e Estudos SIIS, da Fundación Eguía Careaga e no marco de Espanet, a Rede Europea para a Análise das Políticas Sociais.


Izaola, A. (coord.), Actas del VIII Congreso de la Red Española de Política Social (REPS). REPS 2021 Bilbao. Cuidar la vida, garantizar la inclusión, convivir en diversidad: consensos y retos. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2022, 1948 p.

Actas do oitavo congreso da Rede Española de Política Social, organizado conxuntamente pola Universidade do País Vasco e a Universidade de Deusto, coa colaboración de Sareen Sarea e o Centro de Documentación e Estudos SIIS, da Fundación Eguía Careaga e no marco de Espanet, a Rede Europea para a Análise das Políticas Sociais.

Baixo o lema “Coidar a vida, garantir a inclusión, convivir en diversidade” o congreso expón 4 cuestións: Que sabemos que funciona con suficiente base de evidencia? A que valores compartidos non imos renunciar? Que consensos conceptuais consideramos logrados? Que desafíos prioritarios hannos de ocupar?

O obxectivo deste congreso é  mirar de fronte ao reto de organizar a maneira ou as maneiras de vivir e coidarnos no territorio, garantir a inclusión social de todas as persoas e a convivencia en diversidade. Os textos que se presentan a continuación supoñen unha nova cota para o conxunto da política social e para as súas diferentes ramas, eixos ou ámbitos.

https://www.reps-bilbao.com/wp-content/uploads/2022/01/Congreso_REPS.pdf