Aniversario Covid-19: ¿Qué nos cuentan las familias? Análisis de la situación de los hogares vulnerables afectados por la crisis económica y social de la pandemia

06. Maio 2021 Alertas

Este informe proporciona unha análise da vida e o benestar das nenas, nenos e adolescentes pertencentes a familias en situación de vulnerabilidade un ano despois do inicio da pandemia por Covid-19 en España.


Angulo, G., Weerwag, N., Aniversario Covid-19: ¿Qué nos cuentan las familias? Análisis de la situación de los hogares vulnerables afectados por la crisis económica y social de la pandemia. Vitoria-Gasteiz, Save the Children España, 2021, 27 p.

Este informe proporciona unha análise da vida e o benestar das nenas, nenos e adolescentes pertencentes a familias en situación de vulnerabilidade un ano despois do inicio da pandemia por Covid-19 en España. O obxectivo deste informe é realizar un seguimento, permitir comparacións e estimular a reflexión e o debate para o desenvolvemento de accións que permitan mellorar a vida destes nenos, nenas e adolescentes neste período de crise. Especificamente o informe pretende medir o benestar infantil e familiar en catro dimensións diferentes: benestar material; saúde e benestar emocional; educación; e relacións nos fogares.

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2021-03/Informe%20Aniversario%20Covid.pdf