Programa de integración familiar: investigación para la validación y optimización

06. Abril 2018
Este programa promovido pola Consellería de Política Social atende persoas menores de idade que son obxecto de atención do Sistema de protección de menores da Xunta de Galicia. O documento que agora publicamos foi desenvolvido pola Fundación Meniños e editado en coedición coa Xunta de Galicia. O estudo presenta unha revisión, validación e optimización do Programa desde un ...

TDAH e terapia ocupacional

06. Abril 2018
A Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica e a Fundación Ingada acometen unha nova liña de colaboración co lanzamento do núm. 1 da colección Convivir co TDAH. TDAH e terapia ocupacional / Alejandra Rey Iglesias… [et al.]. Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, ...

Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Marzo, 2018

04. Abril 2018
Xa se poden consultar as disposicións normativas publicadas polas distintas comunidades autónomas en marzo de 2018 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria, para ...

Estatísticas da Consellería de Política Social. RUEPSS (Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais)

28. Marzo 2018
Xa se pode acceder aos datos actualizados do informe da explotación estatística do Ruepss, 2017 Informe da explotación estatística do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (año 2017). código IGE 25-06-03-OE05 Este informe inclúese dentro da programación estatística anual da Consellería de Política Social publicada no Decreto 131/2017, de 21 de diciembre, polo que ...

Un perfil de las personas mayores en España, 2018. Indicadores estadísticos básicos.

28. Marzo 2018
Envejecimiento en Red, EnR?|, é unha plataforma web colaborativa, un punto de encontro ciencia-sociedade en torno ao envellecemento e as persoas maiores. Vén de publicar o seu informe n. 17 con indicadores estatísticos sobre envellecemento en España na actualidade. ABELLÁN GARCÍA, Antonio; AYALA GARCÍA, Alba; PÉREZ DÍAZ, Julio; PUJOL RODRÍGUEZ, Rogelio (2018). “Un perfil de las ...

Los niños y los adolescentes en el informe anual del Defensor del Pueblo 2016

20. Marzo 2018
Presentamos a continuación o último informe do Defensor do Pobo sobre a infancia e a adolescencia en 2016. A institución quere contribuír, desta maneira, á tarefa de sensibilizar ao conxunto da sociedade sobre a necesidade de garantir e materializar os dereitos dos menores de idade. Defensor del Pueblo, Los niños y los adolescentes en el ...

Estatísticas de Política Social. Censo de persoas con discapacidade

15. Marzo 2018
En cumprimento do PEA (Programa estatístico anual) de 2018 (Decreto 131/2017 publicado no DOG núm. 246 do 29.12.2017) publicamos os datos da operación estatística 2507-01- OE05 Explotación do censo de persoas con discapacidade O censo de persoas con discapacidade de Galicia refírese ao conxunto de persoas que teñen recoñecida unha discapacidade igual ou superior ao ...

El cuidador en España. Contexto actual y perspectivas de futuro. Propuestas de intervención

08. Marzo 2018
Presentamos este estudo realizado en coedición pola Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias e a Fundación Sanitas Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias y Fundación Sanitas, El cuidador en España. Contexto actual y perspectivas de futuro. Propuestas de intervención. Pamplona, Confederación ...

BdB. Boletín de Benestar. Boletín Informativo de Política Social | Nº 12 (Xaneiro-febreiro 2018)

01. Marzo 2018
Xa se pode consultar o nº. 12 do BdB. Boletín de Benestar cunha recompilación de novas relacionadas coa actividade desta consellería, Contén tamén, información bibliográfica, estatística e normativa relacionada co ámbito social. BdB. Boletín de Benestar: Boletín Informativo de Política Social | Nº 12 (Xaneiro-febreiro 2018).  Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Sección de ...