Banco de alimentos. ¿Combatir el hambre con las sobras?.

30. Novembro 2017
Presentamos esta publicación que nos proporciona o centro de documentación do Siis sobre esta organización e a súa utilidade á hora de enfrontar a fame cos excedentes alimentarios Gascón, J., Montagut, X., Banco de alimentos. ¿Combatir el hambre con las sobras?. Serie: Asaco n. 26, Barcelona, Icaria, 2015, 87 p. DL B 27571. – ISBN 978 ...

III Estudio sobre la situación de las personas en situación de exclusión residencial grave en la CAPV 2016

24. Novembro 2017
Ofrecemos a continuación un estudo de investigación elaborado polo Siis, Centro de Documentación e Estudos da Fundación Eguía Careaga referido ao senfogarismo no País Vasco en outubro de 2016. As conclusións destes informes resultan un instrumento útil e de grande utilidade para que a través da recollida de resultados e a análise e  evolución dos ...

El ahorro para la jubilación a través de la empresa

24. Novembro 2017
Presentamos este estudo, gañador do XII Premio Edad&Vida Higinio Raventós convocado pola Fundación Edad & Vida. El ahorro para la jubilación a través de la empresa / Equipo Icea, Equipo Icae, Universidad Complutense de Madrid. Madrid : Fundación Edad & Vida, 2017. 84 p. ISBN: 978-84-697-7109-9. Depósito Legal: M-30918-2017   Presentamos este estudo, gañador do ...

Código de la Discapacidad (edición actualizada a 4 de xullo de 2017)

10. Novembro 2017
O Centro de Documentación Siis infórmanos desta coedición elaborada polo Consello Xeral do Poder Xudicial e a Axencia Estatal  do Boletín Oficial del Estado actualizada ata xullo de 2017 sobre toda a normativa nacional e internacional, relacionada coa discapacidade. Consejo General del Poder Judicial, Código de la Discapacidad (edición actualizada a 4 de julio de 2017). Madrid, Boletín Oficial ...

Seminario sobre o Senfogarismo en Galicia: deseñando as políticas de futuro

09. Novembro 2017
A Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Inclusión Social e en colaboración con Cruz Vermella, organiza para o 28 de novembro o Seminario sobre Senfogarismo en Galicia. O evento busca crear un espazo de exposición, debate e intercambio de coñecemento e información de persoas expertas que desde institucións e organizacións de diferentes ...

BdB. Boletín de Benestar: Boletín Informativo de Política Social | Nº 10 (Setembro-outubro 2017)

03. Novembro 2017
Xa se pode consultar o nº 10 do BdB. Boletín de Benestar, dedicado ás políticas sociais dirixidas ás familias.   BdB. Boletín de Benestar: Boletín Informativo de Política Social | Nº 10 (Setembro-outubro 2017).  Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Sección de Publicacións e Estatísticas, 2017. ISSN 2445-1932, 54 p. Boletín ...

La dimensión social de la fiscalidad: discapacidad, tercer sector y mecenazgo

02. Novembro 2017
O Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) e a Fundación Derecho y Discapacidad vén de publicar esta obra colectiva na que se examina a fiscalidade da discapacidade, o terceiro sector e as políticas de mecenado en España. Blázquez, A… [et al.], La dimensión social de la fiscalidad: discapacidad, tercer sector y mecenazgo. Serie: ...

Guía didáctica de sensibilización sobre voluntariado y participación social

02. Novembro 2017
Presentamos esta publicación divulgativa editada polo Goberno do Principado de Asturias dirixida ao profesorado de secundaria e bacharelato sobre participación social e acción solidaria. Recolle normativa, metodoloxías e bibliografía que axudan a fomentar o espírito solidario entre os interesados nesta materia. Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies…  [et al.], Voluntastur. Guía didáctica de sensibilización ...

Normativa de Política social. Comunidades autónomas. Outubro de 2017

02. Novembro 2017
Xa se pode consultar a recompilación normativa de Política social emanada das comunidades autónomas durante o mes de outubro de 2017 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda someter a ...