Bajo el mismo techo. Las Casas de los Niños: un recurso para atender a niños y niñas víctimas de abuso sexual y sus familias en Catalunya

08. Abril 2019 Alertas

A Casa dos Nenos ( Barnahus en islandés) é un modelo de atención integral onde todos os departamentos que interveñen nun caso de abuso sexual infantil se coordinan e traballan baixo o mesmo teito


Rivas, E. (coord.), et al., Bajo el mismo techo. Las Casas de los Niños: un recurso para atender a niños y niñas víctimas de abuso sexual y sus familias en Catalunya. Madrid, Save the Children, 2018, 33 p.

A Casa dos Nenos ( Barnahus en islandés) é un modelo de atención integral onde todos os departamentos que interveñen nun caso de abuso sexual infantil se coordinan e traballan baixo o mesmo teito. Trátase dunha casa, lonxe de comisarías e hospitais, que conta cunha contorna amigable para os nenos e nenas: decoración adaptada á súa idade e profesionais especializados en victimoloxía infantil. Este modelo, que xa se aplica en Estados Unidos e Europa, pon ao neno ou nena no centro para que este non teña que desprazarse nin repetir tantas veces a súa historia. En lugar de ir a comisaría a prestar declaración, o neno acode á Casa dos Nenos onde se lle fai unha entrevista forense que é gravada e todos os actores involucrados no caso vena por circuíto pechado. No caso de que se vaia a xuízo, utilízase esta proba preconstituida como evidencia. A súa efectividade está baseada na evidencia. Son múltiples os estudos empíricos que demostraron que este modelo axuda a reducir a victimización secundaria e mellora o trato cara ao neno e a súa familia. Ademais, en Islandia, por exemplo, desde a súa implementación o número de casos nos que o agresor foi acusado triplicáronse.

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/bajo-el-mismo-techo-web-doble.pdf