Consellería de Política Social. Memoria, 2015

21. Xuño 2016
Vén de publicarse a Memoria da Consellería de Política Social. Para a súa consulta facilitamos un resumo da publicación e o enlace do texto completo en pdf Consellería de Política Social. Memoria | 2015 https://libraria.xunta.gal/gl/conselleria-de-politica-social-memoria-2015 Entidad: Galicia. Xunta. Consellería de Política Social Edita: Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa, ...

Guía de recursos para as familias

01. Xuño 2016
Guía de recursos para as familias Edita: Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, 2015. 1ª ed. 150 p. Guía electrónica en liña que recolle o conxunto de medidas e prestacións que a Xunta de Galicia lles ofrece ás familias, as prestacións económicas da Seguridade Social, o ...

Estatísticas de Política Social. Estatística de familias numerosas

27. Maio 2016
Engadimos a continuación un enlace á estatística de familias numerosas elaborada pola Dirección Xeral de Familia Infancia e Dinamización Demográfica cos datos actualizados de 2015 en galego e castelán Operación estatística extraída da información facilitada polas propias persoas interesadas sobre outorgamento ou renovación dos títulos de familia numerosa entre o 1 de xaneiro e o ...

Xuventude Crea. Premios 2015

26. Maio 2016
Anuario dos premios do certame de creadores novos Xuventude Crea 2015 que convoca a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. Consta de notas biográficas dos premidados nas once especialidades, así como de fotografías dos autores e das obras gañadoras. https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/xuventudecrea_sinmarcas_baja.pdf

Consellería de Política Social. Recompilación normativa, 2015

25. Maio 2016
Recompilación das disposicións normativas de política social publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG) en 2015. A información clasifícase en cinco grandes epígrafes: consellería, familia, inclusión, maiores e persoas con discapacidade e xuventude e voluntariado. A edición actual permítenos acceder á normativa ordenada por número currens e móstrase conforme os formatos electrónicos adoptados polo Diario ...

BdB. Boletín de Benestar. Boletín Informativo de Política Social. Nº 1 (Marzo-Abril) 2016

25. Maio 2016
BdB. Boletín de Benestar. Boletín Informativo de Política Social. Nº 1 (Marzo-Abril) 2016
Boletín informativo de periodicidade bimestral elaborado pola Sección de Publicacións e Estatísticas da Secretaría Xeral Técnica. Estrutúrase en varias seccións: Actualidade, Estatísticas, Alertas bibliográficas e Normativa e ten como principal obxectivo informar sobre as actuacións máis salientables da Consellería no seu ámbito competencial e a información e formación dos seus usuarios. Este novo número do ...