Ciencia signada. Diccionario de términos científicos incorporados al Diccionario de Lengua de Signos Española (DILSE) desde el MNCN. Vol. 1

07. Outubro 2022 Alertas

Esta iniciativa é froito da colaboración entre o Museo Nacional de Ciencias Naturais e a Fundación CNSE co obxectivo de facer que o museo e a súa terminoloxía científica sexan máis accesibles para a sociedade.


Fundación CNSE, Ciencia signada. Diccionario de términos científicos incorporados al Diccionario de Lengua de Signos Española (DILSE) desde el MNCN. Vol. 1. Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales, 2022, 48 p.

Esta iniciativa xurdiu froito da colaboración entre o Museo Nacional de Ciencias Naturais e a Fundación CNSE co obxectivo de facer que o museo e a súa terminoloxía científica sexan máis accesibles para a sociedade. A colaboración xorde por mor da necesidade de crear novos signos sobre as súas coleccións e os contidos científicos que se derivan delas. Este problema detectouse a través da interpretación das actividades de educación especial do MNCN e da elaboración de guías multimedia accesibles das súas exposicións, ambas as iniciativas enmarcadas nos proxectos de accesibilidade do MNCN, financiados pola Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía. A tradución dos signos, realizada polo persoal técnico da Fundación CNSE co financiamento do BBVA e FECYT, deu como resultado 250 signos incorporados no DILSE e recompilados neste documento.

Ciencia signada