Consellería de Política Social. Memoria, 2017

Xa se pode acceder á Memoria da Consellería de Política Social do 2017. Para a súa consulta facilitamos un resumo da publicación e o enlace do texto completo en PDF de 2017 e de anos anteriores.

Memoria que con carácter anual edita a Consellería de Política Social, coas actuacións máis destacadas do ano en curso. Un resumo dos principais programas e actuacións impulsadas cun único obxectivo: mellorar o benestar das persoas e garantir unha maior calidade de vida dos galegos e galegas, prestando especial atención a aqueles que se atopan en situacións de vulnerabilidade. A publicación estrutúrase en tantos capítulos como ámbitos de actuación abarca, excepto o primeiro capítulo, no que se analizan temas de carácter máis transversal, como a estrutura orgánica, información demográfica, recursos, publicacións e estatísticas etc.

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/memoria_cps_2017.pdf

 

Para la consulta de la memoria de 2016 pinche en este enlace:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/memoria_cps_2016.pdf

Para a consulta da memoria de 2015 pinche neste enlace:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/memoria_cps_2015.pdf

Para os anos de 2008 a 2014:

 


Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará