Efectos y consecuencias de la crisis de la COVID-19 entre las personas con discapacidad

21. Xullo 2020 Alertas

Este informe ten como obxectivo principal profundar e analizar os efectos que a crise sanitaria produce entre o colectivo de persoas con discapacidade, colectivo especialmente sensible desde o plano social, laboral e sanitario.


Silván, C., Quífez, L.E., Efectos y consecuencias de la crisis de la COVID-19 entre las personas con discapacidad. Madrid, Fundación Once, Odismet, 2020, 53 p.

Ante a clara e manifesta falta de información e datos sobre os efectos que a crise sanitaria está a producir entre as persoas con discapacidade, este informe ten como obxectivo principal profundar e analizar tales efectos entre un colectivo especialmente sensible desde o plano social, laboral e sanitario, isto é, preténdese coñecer como o COVID-19 está afectando e condicionando á poboación con discapacidade nas súas distintas esferas vitais

https://www.odismet.es/sites/default/files/2020-07/Informe_EstudioCOVID_19_v3_0.pdf