El cuidador en España. Contexto actual y perspectivas de futuro. Propuestas de intervención

08. Marzo 2018 Alertas

Presentamos este estudo realizado en coedición pola Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias e a Fundación Sanitas


Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias y Fundación Sanitas, El cuidador en España. Contexto actual y perspectivas de futuro. Propuestas de intervención. Pamplona, Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias, Fundación Sanitas, 2016, 287 p.

O alzhéimer é un problema socio-sanitario de carácter global, que afecta a quen a sofre directamente, pero tamén á familia, que asume a función principal de coidar da persoa enferma. Este coidado familiar é, neste momento, o mellor aliado que ten a nosa sociedade para tentar facer fronte aos efectos devastadores da enfermidade, e seguirao sendo no futuro complementando, e suplindo moitas veces, os esforzos investidores dos sistemas sanitarios e sociais hoxe dispoñibles. CEAFA e Fundación Sanitas consideran fundamental coñecer cal é a situación na que se atopa o coidador familiar e expor propostas de intervención que permitan protexer esta figura crave.

https://www.ceafa.es/files/2017/06/Estudio%20Cuidadores-1.pdf