El estado de la pobreza, 6º informe. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2009-2015

21. Outubro 2016 Alertas

O Boletín de Exclusión social, nº 263 de Siis, Centro de Documentación y Estudios da Fundación Eguía Careaga informa da seguinte nova bibliográfica


Informe_AROPE_2016 1Llano, J.C., El estado de la pobreza, 6º informe. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2009-2015. Madrid, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, 2016, 274 p.

A Rede europea de loita contra a pobreza e a exclusión social presenta o seu sexto informe anual de seguimento do indicador AROPE en España e as súas comunidades autónomas, e ofrece á sociedade española e europea unha avaliación minuciosa do grao de cumprimento do obxectivo social especificado na estratexia 2020 para o conxunto do territorio nacional, así como das consecuencias da crise e das políticas implementar para enfrontarse a ela no ámbito da pobreza e/ou exclusión social.

Neste sexto informe móstranse os cambios rexistrados no número de persoas en risco de pobreza e/ou exclusión social mediante o estudo da evolución do indicador AROPE e dos seus compoñentes, entre os anos 2009 e 2015, en función de distintos criterios ou variables, entre os cales destaca o territorial.

http://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE_2016.pdf