El estado de la pobreza, 9º informe AROPE. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2008-2018

13. Novembro 2019 Alertas

Para a medición de pobreza e exclusión social utilízase como referencia o indicador AROPE ( At Risk Of Poverty and/ or Exclusion) da Rede Europea de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social. Este indicador agrupa tres compoñentes ou subindicadores que miden pobreza, carencia material e baixa intensidade de traballo no fogar.


Llano, J.C., El estado de la pobreza, 9º informe AROPE. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2008-2018. Madrid, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, 2019, 219 p.

O Estado da Pobreza é unha radioloxía exhaustiva da situación social no conxunto de España, cuxo obxectivo é contribuír a ampliar o debate sobre a necesidade urxente de desenvolver políticas máis efectivas na loita contra a pobreza e a desigualdade. O Informe mostra os cambios rexistrados no número de persoas en risco de pobreza e/ou exclusión social mediante o estudo da evolución do indicador AROPE e dos seus compoñentes entre os anos 2008 e 2018.

https://www.eapn.es/estadodepobreza/capitulos-2019.php