El futuro donde queremos crecer. Las políticas públicas esenciales para el bienestar de la infancia

13. Febreiro 2019 Alertas

A pobreza infantil, a educación, a saúde e a conciliación da vida laboral e familiar son os 4 alicerces nos que se basea esta guía de directrices políticas públicas que servirán de base para fundamentar o posible pacto interxeracional en España en aras dun maior benestar para a infancia.


KSNET. Knowledge Sharing Network, El futuro donde queremos crecer. Las políticas públicas esenciales para el bienestar de la infancia. Madrid, Save the Children España, 2019, 124 p

Elaborado por recoñecidos especialistas na materia, este traballo é unha guía fundamental para informar boas directrices políticas se se quere evitar que a pobreza infantil non estea en taxas do 25% a próxima década. Dado que este fenómeno é multidimensional, o informe incide en catro arestas crave: as medidas específicas contra a pobreza infantil, a educación, a saúde e a conciliación da vida laboral e familiar. Este documento, con medidas identificadas e orzamentadas, non fai senón expor os cimentos dun novo pacto interxeracional en España.

https://www.siis.net/documentos/ficha/539792.pdf